Plot at Pratap Vihar, Ghaziabad, Uttar Pradesh – 201009