Plot at Royar Thoppu, Sri Ramapuram Srirangam, Trichy- 620006