Plot at Sri Sairam Nagar 3rd Street, Madampakkam, Tambaram, Chennai-603202.