Shed Along With NA at A/p-Korochi, Tal. Hatkanangale, Dist. Kolhapur